Трейс изгражда съоръжения, гарантиращи безопасно преминаване на железопътния път за жителите и гостите на Белозем

8 Апр. 2019

Пешеходен надлез (пасарелка) и шумозащитни и предпазни стени се монтират на гара Белозем

 

Село Белозем, община Раковски, е сред 20-те най-големи села в България. През него минава важна част от железопътния транспорт на България, свързващ София с Бургас. Железопътните коловози разделят територията на селото на две половини. Обединение „Европейски железници“ с водещ партньор „Трейс Груп Холд“ АД изпълнява рехабилитацията на железопътната отсечка Скутаре – Оризово, включително гарите Маноле, Белозем и сп. Опълченец, част от „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ участък „Скутаре – Оризово” .

По време на изпълнение на проекта допълнително се проведе процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и одобреният Доклад от Министерство на околната среда и водите наложи допълнително проектиране и изграждане на шумозащитни и предпазни стени в гарите Маноле и Белозем, както и на пешеходна пасарелка в гара Белозем. 

Вижте видео от монтирането на съоръженията тук.

След проведено обществено обсъждане с участието на Възложител, местни власти и Изпълнител се одобри предложението пасарелката да е разположена на км 32+559, от източната страна на приемното здание на гарата, като за обслужването на жителите на Белозем и лицата с намалена подвижност се изграждат три асансьора, съответно от юг и север, и един за слизане на перона между втори и трети коловоз на гарата. Проектираният и изграден от Трейс пешеходен надлез е с дължина 47 м и височина 7,5 м. Той е двуотворен, с покрив и предпазни мрежи. Гарата в с. Белозем става съвременна, достъпна и отговаряща на всички изисквания жп гара. На жителите на Белозем се гарантира безопасна среда, елиминиране на „шумовото замърсяване“ за живущите в района на жп гарата, както и  възпрепятстване на свободното преминаване на хора и животни.

Към момента в участъка Скутаре - Оризово се извършват и довършителни мероприятия по изграждане на канавки; работи по системите на сигнализация и телекомуникация; почистване на откоси от растителност и рекултивиране на засегнати от строителството площи.