ТРЕЙС подписа договори за текущо и зимно поддържане на 1400 км от републиканската пътна мрежа

12 Ноем. 2010
Обединение „Стара Загора 2010” ще извършва „Поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации/ на 779,7 км републикански пътища на територията на ОПУ Стара Загора”.
Договорът включва поставяне и подържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, земни работи, подръжка и ремонт на пътна настилка, подръжка и ремонт на съоръжения, ремонт и подържане на пътни принадлежности, озеленяване и ландшафтно оформяне, зимно подържане /почистване.
Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура”, а договорът за изпълнение е подписан на 03.11.2010г. и е със срок 4 години.
Партнъори в обединението са "ПИ ЕС АЙ" АД , "ПСК ЕС БИ ЕС" АД, "ПЪТСТРОЙ" ООД
 
На 12.11.2010 г. Обединение „Кърджали 2010” подписа с Агенция „Пътна инфраструктура” договор за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 620.500 км републикански пътища на територията на ОПУ Кърджали. Ще бъде извършвано поставяне и подържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, земни работи, подръжка и ремонт на пътна настилка, подръжка и ремонт на съоръжения, ремонт и подържане на пътни принадлежности, озеленяване и ландшафтно оформяне, зимно подържане /почистване. Срокът на договора също е 4 години.
Партнъори в Обединение „Кърджали 2010” са ПИ ЕС АЙ АД, ПЪТНО ПОДЪРЖАНЕ - КРУМОВГРАД ЕООД, ТРЕЙС КЪРДЖАЛИ АД.
           
„Пи Ес Ай” АД и „Трейс Кърджали” АД са дъщерни дружества на „Трейс Груп Холд”, които разполагат с технически и човешки ресурси за изпълнение на задачи по текущо и зимно поддържане на пътища. В момента „Пи Ес Ай” АД извършва поддържане на  общо 280 км от републикансите пътища на територията на РПС Гурково и РПС Казанлък, а „Трейс Кърджали” АД поддържа 230 км републикански пътища на територията на РПС Кърджали и Ардино.