Трейс подписа договор за изпълнение на жп проект в Сърбия

6 Ян. 2020

На 28.12.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Модернизация и рехабилитация на жп отсечка Ниш – Брестовац, Р Сърбия“.

Стойността на договора е 59 850 000 евро. Проектът се съфинансира от Европейския съюз, в съответствие с правилата на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (IPA II) и от правителството на Република Сърбия.

Изпълнител е Обединение „ТРЕЙС БАЛКАНТЕЛ“ с водещ партньор „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – 85 %  и „БАЛКАНТЕЛ“ ООД –15 %. 

Възложител е Министерството на финансите на Р Сърбия. Срокът за изпълнение е 1005 календарни дни. Ще бъде извършена рехабилитация на жп линията от изхода на гара Ниш до входа на Брестовац с дължина 23 км.

Дейностите в проекта са разделени в два участъка:

Участък 1: Железопътна линия от изхода на гара Ниш -244 + 600 до изхода на гара Белотинце-км 254 + 959, плюс телекомуникации и сигнализация от гара Ниш км 243 + 500 до км 254 + 959

Участък 2: Железопътна линия от изхода на гара Белотинце - км 254 + 959 до входа на гара Брестовац - км 267 + 432, плюс телекомуникации и сигнализация от 254 + 959 до гара Брестовац км 267 + 903.