ТРЕЙС приключи успешно ЛОТ 2: Пътища и мостове от Тунел Предеяне до Царичина Долина, част от паневропейски Коридор 10 в Р Сърбия

20 Май 2019

На 18 май 2019 г. президентът на Република Сърбия Александър Вучич, премиерът Ана Брнабич и членовете на сръбското правителство откриха тържествено автомагистралата, част от южния край на международния транспортен Коридор 10. Най-сложният лот от обекта бе изпълнен от „Трейс Груп Холд“ АД и обхваща изграждане на пътища и мостове от тунел Предеяне до Царичина Долина. В събитието участие взеха председателят на НС на Трейс проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, изпълнителният директор инж. Боян Делчев, както и мениджърският екип на Трейс - Огранак, ръководен от инж. Стойко Мешков.

Кадри от птичи поглед от обекта дни преди завършване вижте тук.

На участъка, изграден от строителите и инженерите на Трейс, президентът Вучич сподели пред българския посланик в Сърбия, г-н Влайков: „Най-сложният участък от Гърделичката клисура се изпълни от българската компания Трейс“. 

Инженерите на Трейс за проекта:

Пред колегите инж. Мешков заяви: „За фотографията от обекта, която ще подарим на проф. Михайлов, избрахме думи на носителя на Нобелова награда Иво Андрич -"От всичко, което човек в стремежа си към живот, издига и строи, най-доброто и най-ценното в моите представи са мостовете. Те показват мястото, на което човек е срещнал препятствие и не се е спрял пред него, а го е преодолял." Тези думи на Андрич много точно описват, онова което съградихме в Гърделичката клисура, но са и част от философията на цялата ни компания. Заедно сме по-силни, по-добри, по-истински. Този обект е важна част от Пътя на Трейс в Сърбия, но, сигурен съм - и на Балканите“,  развълнувано сподели той.

Сложността на терена, върху който работеха екипите на Трейс, е комплексна. Тя произтича от съчетаването на девствената планинска природа в Гърделичката клисура, съобразяването с р. Южна Морава, която трябва да бъде премоствана, необходимостта от изместване във височина на вече съществуващ паралелен път над магистралния. По време на строителните работи се запазва и функционираща жп линия и се осъществява регулация на реката. "Всичко, което можеш да направиш в пътното строителство е събрано в 5 километра", сподели инж. Симеон Иванов (ПТО на обекта). Той обясни сложността на процесите от изпълнението на участъка: „Освен обичайните изкопи, насипи, асфалтови работи, изградихме много подпорни съоръжения: стоманобетонови стени, пилотни стени, армирани насипи, габионни стени. Защитата на откоса в цифри е 18 000 кв.м. Най-високата точка на изкопа е 60 м. Трасето на магистралата следва естествения терен, от една страна -запазване на природата, от друга - намаляване обема строително-монтажни работи. Двете нивелети са разделени, на различни нива са, което наложи изпълнение на стоманобетонни стени.“  И допълни: „Ние бяхме най-младия екип от изпълнителите на петте ЛОТА. Но бяхме изрядни. Инж. Делчев, изпълнителният директор на Холдинга, винаги беше зад гърба ни, участваше в оперативки, в съставянето на графиците, в решенията.

Инж. Павлина Манева, ръководител ПТО на обекта, разказа, че изграждането на магистралния път е било свързано с преодоляване на трудности в кратки срокове: препроектиране, срутване, свлачища, буйна река, действаща жп линия, преместване на път. На един такъв обект можеш да научиш всичко, необозримо ми е дали има друг вид трудност, която мога да срещна в работата си. Днес пускат движението по „нашата“ магистрала, още усещам тежестта на обекта и вярвам, че каквото има да се случва оттук нататък ще бъде добро!“ 

Мостоваците инж. Милош Златкович и инж. Даниел Малиенович коментираха: „Всичко, което се учи в Университета е събрано в този обект, но по много. Голям проект, който изисква поредица от правилни решения, нямаш право на грешка, за да продължиш на следващия етап. Взаимодействието между човешкия ум и дейности с природата е изпитание. Във всеки момент - и когато нещата вървяха по план, и когато сме имали проблеми, винаги сме усещали подкрепата на ръководството на Трейс.“

----- 

Проектът в цифри:

Участъкът е с обща дължина е 4 650 м. 

• Пътна част – 3 375 м 

• Големите съоръжения – 1 670 м 

• Изкоп – 317 000 м3 

• Насип – 297 000 м3 

• Трошенокаменна настилка – 110 000 м3 

• Асфалтова настилка – 43 650 т 

Трасето на магистралата премоства на пет пъти река Южна Морава и пресича на три места международната ЖП линия Ниш-Скопие. В участъка е изпълнен пътен възел „Предеяне“, който осигурява връзка във всички посоки, и толстанция. 

Най-голямото съоръжение е Мост 11 с дължина от 510 м, а вторият по дължина е мост 9 с дължина 450 м. Най-големият отвор при големите съоръжения е при Мост 9 с дължина 55 м, изпълнен като предварително напрегната кутия. Изпълнени са 340 бр. предварително напрегнати греди, най-големите от които с дължина 49 м и тегло 100 т. 

Общата бройка на пилотите е 1 054 с обща дължина 15 920 м. Изпълнени са 4 420 м подпорни конструкции от бетон, пилоти, армонасип и габиони, каменна облицовка на река Южна Морава с обща дължина 750 м. Защитата на откоса е с дължина 520 м, височина над 60 м и обща квадратура 15 300 м2. 

В участъка на трасето се намира и магистрален път М-1, успоредно на новоизграждащата се магистрала, който се премества в участък с дължина от 1 400 м. 

Коридор №10 е сред най-значимите трансевропейски транспортни коридори. Трасето му свързва Австрия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, България, Македония и Гърция.