"Трейс Сърбия" АД подписа договор за рехабилитация на път Лесковац - Братмиловце

13 Юни 2019

„Трейс Сърбия“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, подписа договор за изпълнение на обект: „Тежка поддръжка на държавен път IB39, участък Лесковац Юг    (връзка с А1) – Лесковац (Братмиловце) от км 68+241 до км 74+740, с дължина 6,499 км на стойност 3 895 505 лева без ДДС. Възложител е „Путеви Сърбия“, а финансирането на обекта е от Международна банка за възстановяване и развитие, Европейска инвестиционна банка и Република Сърбия. Договорът е подписан на 5 юни 2019 г., а срокът за изпълнение е 11 месеца. Ще бъде извършена рехабилитация, която включва: подготвителни работи; земни работи; изграждане на пътна конструкция, включително изграждане на тротоар и велоалея с червен асфалт; отводняване; мостови конструкции и водостоци; изместване на улично осветление и телекомуникации; поставяне на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална маркировка