ТРЕЙС учреди своя фондация

14 Авг. 2014

Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД на свое заседание, проведено на 02.07.2014 г., взе решение да бъде учредена фондация „Трейс за хората”, която да обедини усилията на фирмите от групата в областта на социалната и корпоративната отговорност. Фондацията е с обществено полезна дейност и нейни основни цели са:

- развитие и утвърждаване на ценностите на човешката цивилизация чрез подпомагане и обмен в областта на културата, изкуството, науката, образованието и спорта;

- подпомагане на културата, образованието, професионалното обучение и творческо развитие на талантливи деца и способни млади хора;

- осъществяване на благотворителни инициативи;

- подпомагане опазването, поддържането и популяризирането на културното и историческо наследство на българската нация;

Фондацията е регистрирана с Решение № 1 от 13.08.2014 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. Лозенец, жилищна група Южен парк, ул. "Никола Образописов" № 12.

Фондация „Трейс за хората” е  с предмет на основна дейност: сътрудничество с организации, държавни и общински институции, физически и юридически лица; организира, участва, финансира и изпълнява самостоятелно и съвместно проекти, сходни с целите на фондацията; организира благотворителни прояви и набира средства за постигане на целите и извършване на дейностите в обществена полза; отпуска помощи, стипендии и награди; организира и подпомага конференции, семинари, изложби и други събития; подкрепя осъществяването на проекти за облагородяване на средата за живеене; подкрепя осъществяването на културни проекти за запазване на националната памет и издигане духовното ниво на нацията; подкрепя спортни мероприятия и развитието на спорта; осъществява и поддържа връзки със средствата за масово осведомяване и провежда целенасочена дейност за запознаване на обществото с целите и работата на фондацията; кандидатства за финансиране от оперативни програми на Европейския съюз, Световната банка, както и други фондове, международни, обществени и частни организации, които биха спомогнали за осъществяване целите на фондацията; осъществява дейности, насочени към подпомагане на културата; извършва и друга допълнителна стопанска дейност, пряко насочена за постигането на целите, съблюдавайки действащото законодателство.

Фондацията ще се управлява от Обществен съвет, в който  членуват изявени обществени личности – проф. Николай Михайлов, акад. Стефан Воденичаров, акад. Антон Дончев, Владислав Славов и Стефка Костадинова.

Проф. Николай Михайлов е Председател на Съвета на директорите на "Трейс Груп Холд" АД и  ръководител на катедра "Пътища" на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Член на УС на Камарата на строителите в България. Съпредседател е на Комитета по "Инвестиционни проекти и инфраструктура" към  Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Носител е на Приз "Буров" за индустриално управление за 2010 г. Отличен с приза на Сдружението на пътните инженери и консултанти -  "Инженер на годината 2012".

 Акад. Стефан Воденичаров е машинен инженер, учен и академик на БАН. Бил е министър на образованието, младежта и науката през 2013 г. Председател е на Българската академия на науките, директор на Института по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски” при БАН. В сферата на научната дейност е автор е на редица патенти и публикации. Ръководител е на голям брой научни проекти и  разработки в областта на енергетиката и отбраната. Участва като експерт в национални и международни организации. Носител е на редица отличия, сред които: почетен знак “Марин Дринов” за значителни заслуги към БАН; почетна значка за заслуги, като изобретател, на Министерството на икономиката; Голяма награда на Българската стопанска камара за създаването на серия високотехнологични продукти, обезпечаващи националната сигурност  и др. Вписан е в Златната книга на изобретателите на Патентното ведомство (София) за 2006 г.

Акад. Антон Дончев е писател от световен ранг, който създава предимно исторически произведения. Автор е на редица романи, най- известният от които е „Време разделно”. Романът е превеждан и издаван в чужбина. Получава номинация в САЩ от фондацията „Джеън и Ървинг Стоуън“ за най-добър исторически роман.

От 2003 г. е академик на Българската академия на науките.  Акад. Антон Дончев е носител на наградата за балканска литература „Балканика”, удостоен е с орден „Стара планина” и орден „Св. Св. Кирил и Методий”, носител е на „Голямата награда за литература” , на Националната литературна награда „Йордан Йовков” и др.

Владислав Славов е юрист; конституционен съдия. Завършил е Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Специализирал в САЩ. Владислав Славов е бил юрисконсулт в ДСО "Редки метали" и в Министерството на металургията и минералните ресурси; главен юрисконсулт на Корпорация "Цветна металургия" и на Министерството на металургията; арбитър във вътрешностопанския и ведомствен арбитражи; арбитър във Върховния държавен арбитраж; прокурор и заместник-главен прокурор в Главна прокуратура; председател на Върховния административен съд (1996-2003). От 2005 г. е конституционен съдия. Председател е на Съюза на юристите в България.

Стефка Костадинова е изявен спортист от световен ранг. Многократна носителка на европейски и световни титли, световна рекордьорка в дисциплината скок на височина.

През 1999 г. Стефка Костадинова става вицепрезидент на Българската федерация по лека атлетика.През 2002 г. е избрана за заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта. От 2005 г. Стефка Костадинова е трети последователен мандат председател на Българския олимпийски комитет. Носител е редица награди, между които  орден „Стара планина”, „Най-добър спортист на Балканите”, Спортист №1 на България.

 За председател на фондацията е избран проф. Николай Михайлов, а за изпълнителен директор Десислава Любенова.

Десислава Любенова е председател на СД на „Трейс София” АД и изпълнителен директор и един от създателите на първата по рода си у нас специализирана болница за лечение на гръбнака - СБАЛ „Гръбначен център”. Член е на УС на  Асоциацията на индустриалния капитал в България, член на УС на Българската стопанска камара и на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж, както и на УС на Социалноинвестиционен фонд. Десислава Любенова  е Носител на наградата „Млад мениджър” за 2001 г. на фондация „Еврика”.