Уведомление за подписване на договор за строителство на бизнес сграда в Сърбия

13 Май 2022

„Трейс Груп Холд“ АД клон Белград подписа договор за изпълнение на обект:  Строителство на бизнес – жилищна сграда в комплекс „Панаир Лесковац“, град Лесковац, Р Сърбия. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 5 861 093 евро без ДДС. Срокът за изпълнение е 10 месеца. Възложител е LESKOVAČKI SAJAM d.o.o. Leskovac.