Уведомление

27 Ноем. 2018

С настоящото Ви уведомяваме, че на 26.11.2018 г. в Търговския регистър е вписано откриване на производство по ликвидацията за "ДЖИСИЕФ-СК-13-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ" АД. За ликвидатор на дружеството е определен Едоардо Роси.

"ДЖИСИЕФ-СК-13-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ" АД е учредено във връзка с договор за спечелена обществена поръчка, която се изпълнява от ДЗЗД „Джисиеф-СК-13-Трейс-Рейлинфра“.