„Виор Велика Морава“ ООД Белград стана дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД

6 Февр. 2019

На 05.02.2019 г. в Агенцията по вписване на Р Сърбия е вписана промяна в собствеността на „Виор Велика Морава“ ООД Белград. На основание договор за покупко – продажба „Трейс Груп Холд“ АД придобива от дъщерното си дружество „Трейс Интернешънъл“ ЕООД 100% от капитала на „Виор Велика Морава“ ООД, който е в размер на 15 743 000 RSD, разпределен в един дял. Стойността на сделката е 171 468 евро. Считано от 05.02.1019 г. едноличен собственик на капитала на „Виор Велика Морава“ ООД е „Трейс Груп Холд“ АД.