„Трейс Груп Холд“ АД е едноличен собственик на капитала на „Трейс Сърбия“ ЕАД

19 Март 2019

На 12.03.2019 г. в  Централния регистър на Република Сърбия беше вписана промяна в структурата на капитала на „Трейс Сърбия“ АД във връзка с извършена сделка за покупко – продажба на 1 акция от капитала на дружеството.  „Трейс Болканс“ ЕООД продаде собствената си акция от капитала на „Трейс Сърбия“ АД на „Трейс Груп Холд“ АД на стойност 1 639, 0448 динара. Капиталът на „Трейс Сърбия“ АД е в размер на 969 539 255 сръбски динара, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност 1 639,0448 сръбски динара всяка. В резултат на извършената сделка едноличен собственик на капитала на „Трейс Сърбия“ АД е „Трейс Груп Холд“ АД.