„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за възстановяване на гара Ястребово

24 Февр. 2020

„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+534 до км 22+502 с дължина 968 м по ІХ-та жп линия”

Възложител е ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”. Стойността на договора  е 6 790 108,18 лв. без ДДС.

Гара Ястребово е построена като междинна гара по девета жп линия Русе-Каспичан. Тя се намира между гарите Образцов Чифлик и Ветово.

Релсотраверсовата скара е в лошо състояние и не гарантира безопасно движение на подвижния състав с проектна скорост от 95 км/ч. Не е добро състоянието на железния път и на стрелките по ос и ниво. От изготвения инженерно-геоложки доклад става ясно, че земната основа (както и насипите) е изградена от льос, като на места е мокра и водонаситена. 

Предметът на договора е възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово. Изготвен е инвестиционен проект по следните части: железен път, горно и долно строене, както и изграждане на 2 бр. перони с обща дължина 200 м; тръбна канална мрежа; отопление на стрелки; конструкции-стълбове и фундаменти; контактна мрежа; външно осветление; електро; видеонаблюдение.

Одобреният технически проект предвижда една цялостна оптимизация на гарата – по-дълги приемно-отправни коловози, нов перон с осигурено по нормите минимално междуосово разстояние от 6,00 м и ефективно отводняване чрез канавки тип ЕКТ, както и изграждане на тръбоканална мрежа за инсталиране на кабелите на всички нови гарови системи, включващи: електронни централизации, системите за телекомуникации, отопление стрелки, електрическо осветление, SKADA, видеонаблюдение и др.

Договорът с НКЖИ е подписан на 21.02.2020 г. Срокът на изпълнение е 109 календарни дни.