„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за строителство и ремонт на тротоарни настилки в Стара Загора

11 Авг. 2022

На 10.08.2022 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Строително-монтажни работи /изграждане, ремонт, реконструкция, поддръжка или възстановяване/ на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора”. Стойността за изпълнение на дейностите по договора е до 15 000 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 3  години от датата на подписването на Договора или до изчерпване на неговата стойност, което от двете обстоятелства настъпи по-рано. Възложител е Община Стара Загора.