„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за югоизточен обход на гр. Пловдив

28 Юли 2022

На 27-07-2022 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Определяне на изпълнител на строително - монтажни работи за обект: Път II-56 „п.в. Скобелева майка“ - път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820“.

Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 34 525 000, 48 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение е 18 месеца.

Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура“.