„Трейс Груп Холд“ АД продаде собствените си дялове, представляващи 60% от капитала на „Ариа Резиденс“ ООД

11 Окт. 2022

С настоящото ви уведомяваме, че на 07.10.2022 г. „Трейс Груп Холд“ АД продаде  собствените си дялове, представляващи 60% от капитала на „Ариа Резиденс“ ООД. Купувач е „Терекс Инвестмънтс“ ООД, несвързано с дружеството лице, вписано в Търговския регистър под  ЕИК 206222732. Стойността на сделката е 600 (шестстотин лева).