„Трейс Груп Холд” АД премина успешно трети надзорен одит по SA 8000

30 Юни 2014

„Трейс Груп Холд” АД премина успешно трети надзорен одит по стандарта за социална отговорност - SA 8000. Той бе извършен от CSB – Инспектиращият орган за България на C.I.S.E  - Network Lavоro Etico. Проверката даде увереност на заинтересованите страни, че дружеството спазва поетите ангажименти в доброволната сертификация SA 8000.

 Дружеството осъзнава своята отговорност за въздействията от решенията и дейностите си върху обществото и околната среда. То гарантира, че чрез своята ангажираност, прозрачност и етично поведение ще допринася за устойчивото развитие, здраве и благополучие на обществото.

 „Трейс Груп Холд” АД осъществява своята корпоративна социална отговорност като взема предвид очакванията на всички заинтересовани страни и потвърждава своята готовност за участие в диалог.

 Заинтересованите страни могат да получат повече  информация за проведените одити и резултатите, свързани със системата SA  8000, като пишат на e-mail: i.hristov@tracebg.com, tracegroup@tracebg.com.