„Трейс Груп Холд" АД, като водещ партньор в Обединение с Трейс Сърбия ЕАД, подписа договор за изпълнение на обект

15 Дек. 2021

                  На 15.12.2021 г. „Трейс Груп Холд" АД, като водещ партньор в Обединение с Трейс Сърбия  ЕАД, подписа договор за изпълнение на обект:

„Тежка поддръжка /ремонт/ на държавен път IB 39, участък Бабушница – Сводже, от км 25+841 до км 45+385, с дължина 19, 534 км" в Република Сърбия.

Стойността за изпълнение на дейностите по договора е 788 164 860, 62 RSD.

Срокът за изпълнение на договора е 15 месеца.

Възложител е JP „Путеви Сърбия".

Финансирането е от Европейската инвестиционна банка.

Документ: