„Трейс Сърбия“ АД в обединение с „Водоградня“ ООД спечели обществена поръчка за поддръжка на пътища и улици в град Ниш за 2019 и 2020 година

27 Февр. 2019

„Трейс Сърбия“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД,  в обединение с „Водоградня“ ООД спечели обществена поръчка на обща стойност 3 300 000 лева за Извършване на работи по редовна и аварийна поддръжка на пътища и улици на територията на град Ниш за 2019 и 2020 година, обособени в 3 позиции: I позиция: градска зона на общините Медияна и Палилула; II позиция: градска зона на общините Цървени кръст, Пантелей и Нишка Баня; III позиция: селски райони на територията на град Ниш. На 24.01.2019 г. бяха подписани договори за всяка позиция по отделно. Стойността на всеки от тях е 1 100 000 лв. без ДДС, а финансирането е от бюджета на град Ниш. Срокът за изпълнение на трите договора е 31.12.2020 г. Изпълнител  е Обединение между „Водоградня“ ООД и „Трейс Сърбия“ АД, с водещ партньор  „Водоградня“ ООД.

Договорът обхваща всички дейности, необходими за осигуряване на безопасната експлоатация на пътищата от всички ползватели, редовни ремонти на пътищата и улиците, работи по поддръжка на пътната настилка – асфалт и изпълнението на аварийни работи на територията на общините Медияна, Палилула, Цървени кръст, Пантелей, Нишка баня и селските райони на територията на гр. Ниш.