Холдинг

Визия

Автономността на "Трейс Груп Холд " АД и добрата фирмена организация са отправната точка в изграждането на големи инфраструктурни проекти от международно, национално и регионално значение.Европейско качество, ефективни решения и конкурентни цени са предимствата на холдинговото дружество. Компанията е сплотена около общите ценности, но ключовите са:

  • Въображение
  • Нововъведения
  • Надеждност.

За нас е важно да играем ефективна роля в развитието на България и извън нея, като участваме в реализацията на големи международни проекти. Ние гарантираме:

  • високо качество във всички аспекти на нашата работа; 
  • спазване на основните принципи на инженерството: сигурност, технологии, ефективност, естетика и функционалност; 
  • защита на околната среда и обществото.

 Ние се гордеем с установяването на творчески и професионални отношения вътре в “Трейс Груп Холд” АД, но същевременно сме не по-малко горди и от коректното и творческото сътрудничество с доставчици и клиенти, университети и научни организации, с български и чужди компании. Това са взаимоотношения, създадени на основата на уважение на личностни и културни различия, които ни помагат да изградим обекти, чрез които животът става по-лесен и по-добър за всички нас.