инж. Боян Делчев

инж. Боян Делчев

Боян Стоянов Делчев

инж. Боян Делчев е заместник-председател на Управителния съвет на "Трейс Груп Холд" АД и изпълнителен директор на Компанията.

Завършва Висшето строително училище „Любен Каравелов”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения". Той е един от изявените ръководители на проекти на „Трейс Груп Холд” АД в областта на метростроителството и жп строителството. Инж. Делчев  бе ръководител на проекта за изграждане на столичното метро в участъка от бул.„Патриарх Евтимий” до бул. „Черни връх“, с дължина от 2.6 км и 3 метростанции. Преди това е ръководил и изграждането на метростанция „Младост 1” и прилежащото й трасе. инж. Делчев участва в управление на строителството на рехабилитацията на жп линията Пловдив – Бургас.  В началото на 2013 г. е избран за изпълнителен директор на едно от най-големите строителни дружества на холдинга - „Трейс София” АД.

Инж. Боян Делчев е отличен от Столична община с плакет за приноса си в строителството на метрополитена. Той е носител и на най-престижната награда на „Трейс Груп Холд” АД - „Строител на годината 2012”.

Инж. Делчев е председател на секция „Транспортна инфраструктура“ при Камарата на строителите в България.