Дейности

Автомагистрали, пътища и улици

"Трейс Груп Холд" АД е българският лидер в строителството на пътна инфраструктура. Дружеството участва в реализирането на най-големите проекти от републиканската пътна инфраструктура, сред които са доизграждането на автомагистралите "Тракия" и  "Хемус". ТРЕЙС участва и в строителстото на сръбската част от Коридор № 10.

Фирмите от холдинга успешно реализират проекти по реконстуркция и ремонт на пътната мрежа, както и на градската инфраструктура. Дружеството разполага с ресурси за изграждане и поддръжка на система за организация на движението, на вертикална сигнализация и на хоризонтална маркировка.

„Трейс Груп Холд” АД е една от първите български строителни компании започнали да прилагат методът „Студено рециклиране на място”. Това е съвременен метод за възстановяване на компрометирани настилки. Той позволява да се използва на 100 % наличния материал на място и това е огромно предимство, тъй като води до намаляване на общия брой на строителните работи; вредните емисии; сроковете за строителство и стойността.  За изпълнението по този метод хдружеството разполага с най-съвременна механизация и предлага богат набор технологии - традиционни и иновативни. 

В съвременното пътно строителство стабилизациите са голямо предимство, тъй като осигуряват високо качество, дълготрайност, бързо изпълнение, намаляване на общия брой строителни операции и вредни емисии. ТРЕЙС е една от пъвите български строителни компании започнали да прилагат този метод у нас и в чужбина.  От 2014  г. холдингът вече притежава лицензирана дъщерна фирма, която е профилирана в изпълнението на стабилизации на място в Катар - Redco Trace International.