Новини

Новини

13 Авг. 2021
Във връзка с решение на ОСА и на основание решение на УС на „Трейс Груп Холд“ АД, Ви уведомяваме, че изплащането на дивидент за 2020 г. ще започне на 23.08.2021 г. Общата сума, определена от Общото събрание на акционерите на дружеството за изплащане на дивидент - 4 838 744,20 лв. (четири милиона...
26 Юли 2021
Пътищарите от Трейс пуснаха за движение кръстовището на бул. "Тодор Каблешков" и ул. "Луи Айер". Изградени са водопровод, електропреносна и газоснабдителна мрежа, телекомуникации. Както в предходните етапи от разширяването на булеварда, така и тук движението е споделено, на три нива - автомобили,...
1 Юни 2021
„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републиканските пътища, текущ ремонт и ново строителство на тротоарни настилки и други...
29 Апр. 2021
„Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на обособена позиция 1 и 2 от обект „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“. Дейностите, които следва да се извършат, включват строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътната и уличната мрежа, пътни съоръжения и елементи на...
26 Апр. 2021
На 23.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези...
26 Апр. 2021
Във връзка с изпълнение на предстоящи инфраструктурни проекти, „Трейс Груп Холд“ АД на 23.04.2021 г. регистрира клон на дружеството в Министерство на правосъдието, Национален търговски регистър в Букурещ със следните идентификационни данни: ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД СОФИЯ КЛОН БУКУРЕЩ Седалище: гр....
26 Апр. 2021
На 23.04.2021 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на две обособени позиции от обект: „Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на съществуващи прелези...
30 Март 2021
Обединение „SC HIDRO SALT-B-92 SRL-TRACE GROUP HOLD PLC“ подписа договор за изпълнение на обект: „Строителни работи в рамките на Проект за подобряване на мобилността в община Констанца, между жп гара и курорт „Мамая“. Възложител на обществената поръчка е Община Констанца, Румъния. Стойността на...
30 Ноем. 2020
На 27.11.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД в обединение със свои румънски партньори подписа договор за изпълнение на обект, включващ проектиране и изпълнение на работи относно „Уреждане на транспортната инфраструктура в рамките на Община Фокшани, Румъния с цел повишаване на привлекателността и...
23 Ноем. 2020
На 20.11.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в ДЗЗД “ВиК Стара Загора“ подписа договор за изпълнение на проект за Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора за обособена позиция 2 - северна част...

Страници