Новини за акционери

24 Ноем. 2016
„Трейс Груп Холд” АД свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 02.01.2017 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Никола Образописов” № 12, при следния дневен ред: Преминаване от едностепенна към двустепенна система на управление. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за...
26 Окт. 2016
Уведомяваме Ви, че от 01.09.2016 г. „Трейс Груп Холд“ АД започна изплащането на дивидент за 2015 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД Списък на правоимащите лица към  06.07.2016 год. В съответствие с Правилника на “Централен депозитар” АД, дивидентът се изплаща  както следва: за...

Страници