Новини за акционери

27 Септ. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 850 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 28.09.2018 г., а...
25 Септ. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 345 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 26.09.2018 г., а...
21 Септ. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 700 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 25.09.2018 г., а...
20 Септ. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 400 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 21.09.2018 г., а...
19 Септ. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 600 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 20.09.2018 г., а...
18 Септ. 2018
Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 350 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р България. Датата на сетълмента на сделките е 19.09.2018 г., а...
17 Септ. 2018
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014   Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:  „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 1 100 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р...
14 Септ. 2018
УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014        Във връзка с изискванията на чл.17, параграф 1 от  Регламент 596/2014 с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:  „Трейс Груп Холд“ АД  извърши покупка на 700 броя собствени акции с право на глас на регулиран пазар в Р...
12 Септ. 2018
Уважаеми Дами и Господа, Уведомяваме Ви, че  на 12.09. 2018 г. Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД,на основание решение на Общото събрание от заседание, проведено на 31.01.2014 г.  взе следните решения: Прекратява действащата процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала...
3 Септ. 2018
Уважаеми дами и господа, представители на медиите, По повод на обявеното в медиите от АПИ стартиране на строително-монтанжни работи на път Лот 17, Път II 16 “Мездра - Нови Искър”, участък 2 от км 22+550 до км 50+790,53 и участък 3 от км 50+790,53 до км 81+788,84, за отстраняване на констатирани...

Страници